plenderu

Regulamin sklepu internetowego

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy TECHMET jest własnością firmy TECHMET A.M.M.Z. Juzwa Sp. j. z siedzibą w Gnieźnie ul. Mała 10, NIP 7841663091. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, sklep jest nieodłączną częścią strony internetowej www.techmet.pl.
 2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym www.techmet.pl jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej podczas procedury zamawiania towarów. Formularz wypełniony nieprawidłowo, lub niekompletnie – nie będzie brany pod uwagę przy realizacji zakupów.
 2. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe i rzetelne informacje.
 3. Firma TECHMET A.M.M.Z. Juzwa Sp. j. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku jakiegoś artykułu. W takiej sytuacji, zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego za pomocą e-maila lub telefonicznie.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, w szczególnych wypadkach realizacja może się wydłużyć do 21 dni roboczych.
 7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 8. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.
 9. Zamówienia są pakowane i wysyłane tak, jak zostały złożone - nie łączymy zamówień.
 10. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu – paragon fiskalny lub fakturę VAT w zależności od życzenia Zamawiającego.
 11. Zamawiający ma możliwość wybrania formy zapłaty i formy przesyłki, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie www.techmet.pl podczas składania zamówienia.
 12. Zamawiający, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim uzgodnieniu tego z obsługą Sklepu Internetowego TECHMET.
 13. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto sprzedawcy.
 14. Firma TECHMET A.M.M.Z. Juzwa Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niej niezależnych (np. wadliwego działania systemów, sieci)
 15. Firma TECHMET A.M.M.Z. Juzwa Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 16. Firma TECHMET A.M.M.Z. Juzwa Sp. j. zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych wyrobów, znajdujących się w ofercie Sklepu.
 17. Firma TECHMET A.M.M.Z. Juzwa Sp. j. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O Ochronie Danych Osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawy bądź do zaprzestania ich wykorzystywania.

III. REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres Firmy z dołączonym wydrukowanym lub ręcznie napisanym oświadczeniem reklamacyjnym wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, które stanowią potwierdzenie zakupu w sklepie internetowym.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Nabywca.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt TECHMET A.M.M.Z. Juzwa Sp. j. na adres Klienta, wskazany w oświadczeniu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i fakt ten zostanie potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela.

IV. ZWROT

 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, z nienaruszoną etykietą oraz w oryginalnym opakowaniu. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Zamawiający. Sklep Internetowy TECHMET nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 2. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na adres Sklepu wraz z wydrukowanym lub ręcznie napisanym oświadczeniem zwrotu oraz paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. 
 3. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na wskazany w oświadczeniu zwrotu rachunek bankowy i dokonywany jest w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep towaru.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego TECHMET.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r (Dz.U. nr 133, poz.883).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów oraz o Ochronie Danych Osobowych.